Tập đoàn Morinaga cung cấp đến quý khách hàng sự an toàn, uy tín và "hương vị thơm ngon" bằng hệ thống quản lý chất lượng đáng tin cậy và công nghệ ưu việt.

Chúng tôi chú trọng tính an toàn ngay từ giai đoạn nghiên cứu và việc đảm bảo chất lượng, an toàn của sản phẩm luôn được ưu tiên hàng đầu.

Sản xuất sản phẩm chất lượng cao dựa trên "Quy định về chất lượng" của chúng tôi luôn là nguyên tắc cơ bản trong việc vận hành dây chuyền. Mỗi nhà máy đều ban hành và áp dụng theo Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp với sản phẩm mà họ đang sản xuất.

"Quy định về chất lượng" được ban hành dựa theo "Chính sách về chất lượng" của Tập đoàn Morinaga nhằm kiểm soát mỗi công đoạn trong chuỗi thực phẩm:
1. Phát triển, 2. Cung ứng nguyên liệu, 3. Sản xuất, 4. Phân phối, bán hàng.
Bằng việc thực hiện tổ chức và quản lý chất lượng dựa trên cơ sở "Quy định về chất lượng", chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng và tính an toàn trong tất cả sản phẩm của mình.

Nỗ lực duy trì
chất lượng và sự an toàn

Các nền tảng chính nhằm duy trì chất lượng và tính an toàn của sản phẩm là: Nguyên liệu có chất lượng tốt, Cơ cấu tổ chức và Nguồn nhân lực.
Chúng tôi xin giới thiệu một phần trong "Quy định về chất lượng" độc quyền của Morinaga.

・ Kiểm tra trước mẫu lô hàng
・ Hệ thống ngăn ngừa sai sót đầu vào
・ Hệ thống quản lý chất lượng của Morinaga (MACCP)
・ Hệ thống Chuyên viên Đánh giá Hương vị Sản phẩm
・ Kiểm tra trước mẫu lô hàng
・ Hệ thống ngăn ngừa sai sót đầu vào
・ Hệ thống quản lý chất lượng của Morinaga (MACCP)
・ Hệ thống Chuyên viên Đánh giá Hương vị Sản phẩm

* Ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật và các tiêu chuẩn riêng của ngành, v.v... tiêu chuẩn chất lượng trong công ty luôn được thiết lập ở mức cao hơn những tiêu chuẩn đó.